ETT FÖREDÖME
I HÅLLBARHET

Lunds kommuns ambitioner med den nya stadsdelen Brunnshög kan knappast vara högre. Med de två världsunika forskningsanläggningarna Max IV och ESS som nav ska denna nya del av Lund bli ett europeiskt föredömde för hållbart stadsbyggande och ett internationellt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation.

FÖRSTA
ETAPPEN

Södra Brunnshög är den första stora utbyggnadsettapen i den nya stadsdelen med ca 700 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter och radhus.

Stadsdelens gröna karaktär kommer att bli påtaglig genom grönskande golv, väggar, tak och förgårdar i södra Brunnshögs gaturum. Stadsodling i olika former sätter karaktären på området och ökad biodiversitet och biomassa blir en positiv miljöeffekt.

SPÅRVÄG TILL
LUNDS CENTRUM

Den nya spårvägen från Lunds centrum till Brunnshög börjar trafikeras hösten 2019, ett halvår innan Futura beräknas vara inflyttningsklart.

Spårvägen kommer att gå på en egen bana och ha företräde i trafiken för att framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkras. Stora delar av spårvägsbanan anläggs med gräs och blir ett grönt stråk som knyter samman staden.

Emma Johansson

fastighetsmäklare

0763-10 96 03

emma.johansson@fastighetsbyran.se