KÖPPROCESS

Här är de olika skedena i processen att köpa en
nyproducerad bostadsrätt.

RESERVATION.
Vi reserverar bostadsrättslägenheten under ca en vecka för att ni ska ha tid att träffa
er bank och få mer information, samt möjlighet att få ert nuvarande boende värderat.

BOKNING.
När ni bestämt er för en bostad har ni möjlighet att göra en bokning. Då upprättas ett
avtal mellan er som köpare och bostadsrättsföreningen.I samband med detta avtal betalas en bokningsavgift (25 000 kr) in. Genom bokningen reserveras bostaden för er. Bokningsavgiften återbetalas i samband med att ett förhandsavtal tecknas.

FÖRHANDSAVTAL.
Nästa steg är att skriva ett förhandsavtal. Detta tecknas när kostnadskalkylen blivit
intygsgiven och föreningen erhållit tillstånd att ta emot förskott. Förhandsavtalet är ett
bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet med bostadsrätt och ni förbinder er att förvärva lägenheten med bostadsrätt. I samband med att förhandsavtal tecknas ska förskott om 50 000 kr betalas.

UPPLÅTELSEAVTAL.
Upplåtelseavtal skrivs vid tillträdet till er nya lägenhet. Ekonomiska planen är då upprättad och registrerad hos bolagsverket samt föreningen har även fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Vid avtalsskrivningen betalas resterande del av insatsen och ni får nycklarna till er bostad.